Risicomanagement

Een belangrijke oorzaak bij het ontstaan van een onveilige situatie is het ontbreken van structureel en periodiek onderzoek naar de veiligheidsaspecten van de woning. Naast een helderde rapportage is systematische registratie van belang. De Habitatkeuring creeërt een kennisbank waaruit uitstekende managementinformatie kan worden opgeroepen als belangrijk onderdeel van het risicomanagement.

lees meer

Veilige Woning

Een veilige woning is van levensbelang. Niet alleen voor de bewoner maar ook voor de corporatie. Verkeerd veiligheidsbeleid kan grote gevolgen hebben. Naast levensgevaarlijke situaties en gevaar voor gezondheid wordt ook financieel risico gelopen. De juridische kosten, herstelkosten en schadeclaims bij tekortkoming mogen niet worden onderschat.

lees meer

Habitat Keuring

De Habitatkeuring helpt u te voldoen aan een belangrijke doelstelling van uw corporatie; een verantwoord niveau van veiligheid. Via deze integrale keruing voldoet u aan de geldende wet-en regelgeving die u verantwoordelijk houdt voor de gezondheid en veiligheid van uw bewoners en de uitvoeing van adequaat beheer, onderhoud en controles van uw installaties.

lees meer

Nieuws

AquaServa is de eerste gekwalificeerde organisatie in het aanbieden van de intergrale Habitat Keuring. Vanaf oktober zal deze complete veiligheidskeuring worden opgenomen in het aanbod.

Bepaalde type aardlekschakelaars onderzoeken op kwaliteit en veiligheid kan meterkastbranden voorkomen.

Dat schrijft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in een rapport over de meterkastbrand die in augustus woedde in enkele woningen in Maassluis. Het rapport gaat specifiek in op de brand die de woning Het Hoge Licht 103 verwoestte. De Veiligheidsregio adviseert ook te onderzoeken of rookmelders en elektrische apparatuur last hebben gehad van ‘vervuilde stroom’. En kunststof gasleidingen voor binnen moeten extra worden beschermd tegen een beginnende brand. www.cobouw.nl

De klant aan het woord

Dennis van der Lee, woningbouwvereniging Anna Paulowna
Als hoofd technische dienst ben ik verantwoordelijk voor de uiteenlopende veiligheids- en gezondheidsonderwerpen met betrekking tot onze woningen. Ook houd ik mij bezig met de energie labels. AquaServa voert voor ons op mutatieniveau gelijktijdig een veiligheidskeuring uit voor de gas- water-, en elektra installatie en beoordeelt de ventilatie van de woning. Op hetzelfde moment wordt ook een EPA opname uitgevoerd. Het concept van de integrale uitvoering van deze werkzaamheden bevalt mij goed. In één handeling kan per adres opdracht worden gegeven voor alle acties. De resultaten zijn terug te zien in de portal van AquaServa. Voor technische vragen wordt er rechtstreeks contact opgenomen met de deskundige adviseur van AquaServa. Al met al een prima samenwerking.